Filma të prodhuar nga Kinostudio «Shqipëria e Re»

Films produced by Kinostudio «Shqipëria e Re»

[AL] Në bazë të Nenit 23 të Ligjit me № 8096, datë 21.03.1996, «Për Kinematografinë», të ndryshuar, Qendra Kombëtare e Kinematografisë administron prodhimin kinematografik të Kinostudios «Shqipëria e Re».

[EN] Pursuant to Article 23rd of the Law № 8096, date 21.03.1996, «On Cinematography», as amended, Albanian National Center of Cinematography is the sole administrator of all audiovisual works produced by Kinostudio «Shqipëria e Re».

Shënim: Lista nuk është e plotë e filmave artistikë.
Note: This is a partial list of feature films.