Formularë Aplikimi

Në këtë hapësirë mund të gjeni formularët e aplikimit sipas kategorive.

Procedura e aplikimit:

  1. Shkarkoni formularet e projektit për të cilin doni të aplikoni
  2. Plotësoni formularët
  3. Futuni në platformën filmcoproduction.com me kredencialet tuaja.
FILM ARTISTIK ME METRAZH TË GJATË – VEPËR KARRIERE
SHQIP ENGLISH

Preventiv Paraprak

Deklaratë e Nacionalitetit

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i detyrueshëm për aplikim

Formular aplikimi

Preliminary Budget

Majority Declaration

Producer’s Declaration

Scriptwriter’s Declaration

Obligatory Documents

Application Form

FILM ARTISTIK ME METRAZH TË GJATË – VEPËR E PARË
SHQIP ENGLISH

Preventiv Paraprak

Deklaratë e Nacionalitetit

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i detyrueshëm për aplikim

Formular aplikimi

Preliminary Budget

Majority Declaration

Producer’s Declaration

Scriptwriter’s Declaration

Obligatory Documents

Application Form

FILM ARTISTIK ME METRAZH TË SHKURTËR
SHQIP ENGLISH

Preventiv Paraprak

Deklaratë e Nacionalitetit

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i detyrueshëm për aplikim

Formular aplikimi

Preliminary Budget

Majority Declaration

Producer’s Declaration

Scriptwriter’s Declaration

Obligatory Documents

Application Form

FILM DOKUMENTAR
SHQIP ENGLISH

Preventiv Paraprak

Deklaratë e Nacionalitetit

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i detyrueshëm për aplikim

Formular aplikimi

Preliminary Budget

Majority Declaration

Producer’s Declaration

Scriptwriter’s Declaration

Obligatory Documents

Application Form

FILM I ANIMUAR
SHQIP ENGLISH

Preventiv Paraprak

Deklaratë e Nacionalitetit

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i detyrueshëm

Formular aplikimi

Preliminary Budget

Majority Declaration

Producer’s Declaration

Scriptwriter’s Declaration

Obligatory Documents

Application Form

PROJEKTE PËR FESTIVAL FILMI
SHQIP ENGLISH

Deklaratë e Producentit

Dokumentacioni i projekteve

Formular aplikimi

Producer Declaration

Documentation

Application Form

PROJEKTE TË NDRYSHME KINEMATOGRAFIKE
SHQIP ENGLISH

Deklaratë e Producentit

Dokumentacioni i Projekteve

Formular Aplikimi

Producer Declaration

Documentation

Application Form

PROJEKTE PËR MINORITY CO-PRODUCTION
SHQIP ENGLISH

Buxheti

Deklaratë e Producentit

Dokumentacioni i dosjes

Formular aplikimi

Budget

Producer Declaration

Documentation

Application Form

PROJEKTE KINEMATOGRAFIKE PËR ZHVILLIM PROJEKTI
SHQIP ENGLISH

Preventiv Paraprak

Deklaratë e Producentit

Deklaratë e Skenaristit

Dokumentacioni i detyrueshëm për aplikim

Formular aplikimi

Preliminary Budget

Producer’s Declaration

Scriptwriter’s Declaration

Obligatory Documents

Application Form