Lista e Shërbimeve që ofrohen nga portali E-Albania

Lista e Shërbimeve të QKK, të cilat ofrohen nëpërmjet portalit E-Albania.

# Emri i shërbimit
1 Aplikim për regjistrimin vjetor të Producentëve
2 Aplikim për regjistrimin vjetor të Distributorëve/Difuzorëve
3 Aplikim për konfirmim financimesh për projektet e miratuara
4 Aplikim për pajisje me leje qarkullimi filmat që shfaqen në territorin e Republikës së Shqipërisë

Lista e Shërbimeve të AQSHF, të cilat ofrohen nëpërmjet portalit E-Albania.

# Emri i shërbimit
1 Aplikim për depozitim të veprës filmike në fondin arkivor