Fakte dhe shifra

Qysh prej themelimit të Q.K.K., në vitin 1997, e gjer’ më 2023, QKK ka financuar 410 filma, prej të cilave, 98 janë me metrazh të gjatë.


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2023

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 19 projekte:

5 Filma artistikë me metrazh të gjatë- Kategoria Bashkëprodhime në Minorancë

8 Filma artistikë me metrazh të shkurtër

6 Festivale dhe Javë Filmi

Shënim: Vlerësimi i projekteve për filmat artistikë me metrazh të shkurtër (temë diplome të studentëve të UA) është ende në proces.


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2022

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 19 projekte:

6 Filma artistikë me metrazh të shkurtër (temë diplome të studentëve të UA)

4 Filma dokumentarë

2 Filma të animuar

7 Festivale dhe Javë Filmi


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2021

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 18 projekte:

2 Filma artistikë me metrazh të gjatë

2 Filma artistikë me metrazh të gjatë, vepër e parë

6 Filma artistikë me metrazh të shkurtër (temë diplome të studentëve të UA)

3 Projekte të ndryshme kinematografike

5 Festivale Ndërkombëtare Filmi


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2020

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 32 projekte:

8 projekte për zhvillim projekti të metrazhit të gjatë

7 projekte për filma me metrazh të shkurtër

1 projekt për filma me metrazh të shkurtër të studentëve të Akademisë së Arteve dega Regji Filmi dhe TV – gjithsej 13 filma të shkurtër

7 projekte për filma dokumentarë

3 projekte për filma të animuar

4 projekte për Festivale Filmi

2 projekte të ndryshme kinematografike


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2019

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 40 projekte:

4 Filma me metrazh të gjatë

2 Filma me metrazh të gjatë – vepër e parë

5 Filma me metrazh të gjatë – minority coproduction

8 Filma me metrazh të shkurtër

6 Filma dokumentarë

3 Filma me metrazh të gjatë për zhvillim

11 Festivale Filmi

1 Film me metrazh të gjatë, vepër e parë për distribucion & promocion


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2018

U hapën 3 sezone konkurimi.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 36 projekte:

6 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)

8 Filma me metrazh të shkurtër

5 Filma dokumentarë

4 Filma të animuar

6 Festivale Filmi

7 Projekte të Ndryshme Kinematografike


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2017

Aplikuan në QKK 63 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 56 projekte:

24 Filma të gjatë, 15 Filma të shkurtër, 8 Filma dokumentarë, 2 Filma të animuar, 7 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

4 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhim minoritar)

7 Filma me metrazh të gjatë Indipendent

2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhim

7 Filma me metrazh të shkurtër

7 filma me metrazh të shkurtër Indipendent

1 Film me metrazh të shkurtër pasprodhime

7 Filma dokumentarë

1 Film dokumentar Indipendent

1 Film i animuar

1 Film i animuar Indipendent

7 Festivale Filmi


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2016

Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 43 projekte:

15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë

4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent

3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)

3 Filma me metrazh të shkurtër

1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent

6 Dokumentarë

4 Filma të Animuar

6 Filma të Animuar Indipendentë

6 Festivale Filmi

Mosha mesatare e regjisorëve të financuar 40 vjec.


Projekte kinematografike të financuara në vitin 2015

Aplikuan ne QKK 78 projekte filmike.

Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 37 projekte:

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar,

4 Projekte për zhvillim

4 Projekte për festivale filmi

4 Projekte filma me metrazh të gjatë

3 Projekte për filma me metrazh të gjatë, vepër e parë

3 Projekte për filma me metrazh të gjatë Indipentent

2 Projekte për filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)

4 Projekte për filma me metrazh të shkurtër

6 Projekte për filma me metrazh të shkurtër- kategoria Indipendent

1 Projekt per film dokumentar

3 Projekte për filma dokumentarë- kategoria Indipendent

3 Projekte për filma të animuar

Mosha mesatare e fituesve 41 vjec

18 regjisorë të financuar aplikojnë për herë të parë në QKK

30% e regjisorëve fitues janë femra.


Në 17 vjet, gjatë periudhës 1997 – 2014, janë financuar gjithsej 187 filma, prej të cilave, 34 janë me metrazh të gjatë.

Këta filma i përkasin kategorive të mëposhtme:

34 filma të gjatë

33 filma të shkurtër

72 filma dokumentarë

48 filma të animuar

Mesatarisht janë financuar çdo vit rreth 11 filma:

2 filma të gjatë

2 filma të shkurtër

4 filma dokumentarë

3 filma të animuar


Workshop-e të organizura nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në Shqipëri, 2014 – 2018

1. Workshopi EAVE On Demand, organizuar në bashkëpunim me Tirana Int. Film Festival, me ekspertin e EAVE, z. Katriel Schory, Tiranë, Shqipëri – 2014
2. Edicioni i parë i Workshopit “Albascript”- Pogradec, Shqipëri – 2016
3. Edicioni i dytë i Workshopit “Albascript +”- Tiranë, Shqipëri – 2017
4. Edicioni i tretë i Workshopit “Albascript +”- Tiranë, Shqipëri – 2018


Trajnimet e mundësuara nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë për kineastët, 2015 -2018

1. Lediona KASAPI, Workshop V të MEDICI, Santpoort (Hollandë) – 2015.
2. Iris Elezi- Programi i trajnimit “SOFA – School of Film Agents” – 2016
3. Andamion Murataj – “MAIA” Workshop në Sardenjë, Itali – 2016
4. Florenc Papas – First Step First (Bitola, Cluj, Beograd-2016).
5. Andamion Murataj – “MAIA” Workshop, seksioni në MIA Rome, Itali – 2016
6. Florenc Papas – First Step First, Sofie – 2017
7. Belina Jano – Workshop organizuar nga EAVE – Kopenhagen, Danimarkë – 2017
8. Kejdi Demneri- Talent Campus “GO SHORT” International Short Film Festival Nijmegen, Hollandë – 2017.
9. Gledis Bica- “GO SHORT” International Short Film Festival Nijmegen, Hollandë – 2017
10. Kejdi Demneri – Master class Odense, Danimarkë – 2018


Statistika për 8-mujorin e vitit 2018

Tabelat e monitorimit të 8-mujorit të vitit 2018

Tabelat e monitorimit të 4-mujorit të 1 të vitit 2019

Tabelat e monitorimit të 4-mujorit të 2 të vitit 2019