Information for foreigners - Click Here

Mirësevini


Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997.
QKK është institucioni më i rëndësishëm shtetëror kombëtar
që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin e filmit shqiptar.

The Albanian National Center of Cinematography (ANCC) was created in 1997.
The ANCC is the main governmental national institution that finances,
encourages and promotes Albania’s film production.