MIBACT & ANICA

BASHKEPUNIMI NE KINEMATOGRAFI

Në vitin 2015 me inisiativen e QKK dhe mbeshtetjen e MIBACT u organizua nga ANICA ne Itali gjatë edicionit te 73-të të Festivalit të Venecias takimi me titull “Fokus Ballkani”
ku u prezantuan qendrat e kinematografise ballkanike. Ky takim kishte si qellim prezantimin e bashkeprodhimeve te realizuara me italine dhe gjetjen e mundesive per bashkeprodhimet e ardheshme.
Shqiperia u evidentua per numrin e larte te bashkeprodhimeve me Italine duke mbajtur nje vend te privilegjuar ne raport me ballkanin. Pikerisht per kete arsye QKK nje vit me vone organizoi ne Tirane gjate punimeve te BALKAN FILM MARKET nje takim me titull FOCUS ITALIA.

 

 

BASHKEPRODHIMET KINEMATOGRAFIKE MIDIS SHQIPERISE DHE ITALISE

L’AMERICA by Gianni AMELIO
Mario e Vittorio Cecchi Gori / MIBACT / ANCC – 1994

HOTEL DAJTI by Carmine FORNARI
CAVIAR PRODUZIONI / MIBACT / Fasada – 2001

LETTERS IN THE WIND by Edmond BUDINA
ASP, Dodici Dicembre, Erafilm / MIBACT -2003

DEAR ENEMY by Gjergj XHUVANI
Akkord Film, AGV, Les Films de Cinéma / ANCC -2003

EAST WEST EAST by Gjergj XHUVANI
High Point, AGV & Fast Rewind / MIBACT / ANCC – 2009 

HONEY MOONS by Goran PASKALJEVIC
Nova Film, SkaNdal / AFC / ANCC -2009

BALKAN BAZAR by Edmond BUDINA
Erafilm, Mediaplex Italia / ANCC -2011

THE LAST WISH by Namik AJAZI
Mediavision, C.I.C. Communications / ANCC – 2014

BOTA by Iris ELEZI & Thomas LOGORECI
Erafilm, Partner Media / MIBACT / ANCC – 2014

SWORN VIRGIN by Laura BISPURI
Vivo Film, Colorado Film Prod., Bord Cadre Films, Erafilm / MIBACT – 2015

DISTANT ANGELS by Gjergj XHUVANI
On Film Prod., Buka / ANCC -2015

BROKEN by Edmond BUDINA
B Film, Revolver, K.T.FILM&MEDIA / MIBACT / ANCC – 2016

FORGIVE US OUR DEBTS by Antonio MORABITO
La Luna Srl, Peacock Film Ag, SkaNdal, Agresywna Banda / MIBACT / ANCC -2016

THE UNFINISHED PORTRAIT OF C.B. by Namik AJAZI
Mediavision, Movimento Film / MIBACT / ANCC -2017

MONEY GAME by Antonio MORABITO
Filter Film / MIBACT2017/ ANCC -2017