Marrëveshja ndërmjet QKK dhe CNC, Cannes 2022

Përmbajtja e marrëveshjes së nënshkruar në Cannes 2022, ndërmjet Qendrës Kombetare të Kinematografisë (QKK) dhe Centre National du Cinéma et l’Image Animée (CNC).