Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për vitin 2018

Vendim i KMP për filmat e animuar


Vendim i KMP për filmat dokumentarë


Vendim i KMP për festivalet e filmit


Vendim i KMP për filmat e shkurtër


Projektet e miratuar nga KMP për filmat bashkëprodhim në minorancë

Zgjoi
Skype (Stork)
Kopeja e Deleve
Willow
Rapsodia e Muzgut
Vera e Andrron Detin