Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për vitin 2019

Rezultatet e votimit për projektet kinematografike për filma me metrazh të gjatë në kategorinë e Bashkëprodhimeve në Minorancë


Rezultatet e votimit për projektet kinematografike për filma me metrazh të gjatë në kategorinë për zhvillim projekti


Fletë Votimi


Vendim i datës 11 Nëntor 2019


Vendim i datës 10 Tetor 2019


Vendim i datës 10 Tetor 2019


Vendim i datës 16 Shtator 2019