Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për vitin 2020

Rezultatet e Projekteve të Filmit të Animuar


Rezultatet e Projekteve «për Zhvillim Projekti»


Rezultatet e Projekteve «të Ndryshme Kinematografike»


Vlerësimi me pikë i Projekteve për «filma dokumentarë»


Vlerësimi me pikë i Projekteve për «Filma Artistikë me Metrazh të Shkurtër»


Rezultatet e «Projekte të Ndryshme Kinematografike»


Rezultatet e votimit për projektet kinematografike për filma me metrazh të gjatë në kategorinë e Bashkëprodhimeve në Minorancë


Rezultatet e votimit për projektet kinematografike për filma me metrazh të gjatë në kategorinë për zhvillim projekti