Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për vitin 2021

Rezultatet për projektet filmike:
• Filma artistikë me metrazh të gjatë – vepër karriere
• Filma artistikë me metrazh të gjatë – vepër e parë


Për projektin “Filmat Temë diplome të studentëve Diplomantë Bachelor të Universitetit të Arteve, Tiranë-2021”, paraqitur nga shtepia kinematografike “On Film Production” sh.p.k.


Rezultatet e Projekteve për Festivale Filmi dhe të Projekteve të Ndryshme Kinematografike