Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për vitin 2023

Njoftim për rezultatin e konkurimit të projekteve për filma artistikë me metrazh të shkurtër


Njoftim për rezultatin e konkurimit të projekteve për filma artistikë me metrazh të gjatë, kategoria Minority Co-production


Njoftim për rezultatin e konkurimit të projekteve kinematografike për festivale dhe javë filmi