Filma të financuar nga QKK

Filma artistikë me metrazh të gjatë

Filma artistikë me metrazh të gjatë – Vepër e parë

Filma artistikë me metrazh të shkurtër

Filma të Studentëve — Tema të Diplomave

Filma dokumentarë

Filma të animuar

Filma Indipendentë

Minority Co-Production

Filma që kanë fituar mbështetje në Pas Prodhim

Zhvillime Projekti për Filma artistikë me metrazh të gjatë


Filma të prodhuar nga Kinostudio «Shqipëria e Re»