Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për vitin 2022

Rezultatet e konkurimeve për projekte kinematografike për festivale dhe javë filmi


Rezultatet për projektet filmike:
• Filma dokumentarë
• Filma të animuar
• Filma artistikë me metrazh të shkurtër