Për paraqitjen e dokumentacionit pranë Komisionit Financiar të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë