Stafi

Kryetar

Eol Çashku
eol.cashku@qkk.gov.al


Drejtoria e Projekteve

Arben Lami
Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
arben.lami@qkk.gov.al

Shqiponja Dauti
Specialiste, Juriste
shqiponja.dauti@qkk.gov.al

Danila Nika
Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
danila.nika@qkk.gov.al

Kozeta Kullakshi
Specialiste për Projektet
kozeta.kullakshi@qkk.gov.al

Teuta Dhimarko
Arshiviste
teuta.dhimarko@qkk.gov.al


Sektori i Shërbimeve të Brendshme

Marjela Zajmi
Përgjegjëse e Sektorit të Shërbimeve
marjela.zajmi@qkk.gov.al

Majlinda Cani
Specialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
majlinda.cani@qkk.gov.al

Endri Prifti
Specialist
endri.prifti@qkk.gov.al