SEE Cinema Network ka hapur konkursin për zhvillim të projekteve filmike me metrazh të gjatë

SEE Cinema Network (The South Eastern Europe Cinema Network) ka hapur konkursin për mbeshtetje të zhvillimit të projekteve filmike me metrazh të gjatë.

Me poshte do gjeni linkun ku mund te njiheni me rregulloren dhe dokumentacionin perkates qe duhet te plotesoni:
http://qkk.al/index.php/the-south-eastern-europe-cinema-network-see-cinema-network/

Afati i dorezimit te dokumentave prane QKK eshte data 20 Shtator 2019

Ju kujtojme se filmi duhet te jete bashkeprodhim me nje nga shtetet anetare. Nderkohe, dokumentacioni duhet te jete ne gjuhen angleze.

Dokumentacioni te dergohet brenda afatit te percaktuar ne info@qkk.al

Per cdo informacion mund te n’a kontaktoni ne :
E-mail: info@qkk.al
Tel: 04 2 2378-004

Thirrje për aplikim SEE Cinema Network

SEE Cinema Network do të mblidhet në Tiranë, më 4 tetor 2018, gjatë ditëve të Balkan Film Market.

 

Të nderuar producentë!

Ju informojmë se janë hapur thirrjet për aplikim në SEE Cinema Network – sezoni 2018, për:

 • Projekte kinematografike të metrazhit të gjatë (në zhvillim) që kanë bashkëprodhim me të paktën një nga shtetet e SEE CN.

Jeni të lutur të paraqsni projektet tuaja pranë QKK-së.

Projektet filmike duhet të paraqiten në anglisht sipas rregullores së SEE CN.

Dosja që përmban dokumentat e listuar në rregulloren sipas zhanrit përkatës i dërgohet QKK-së në adresën info@qkk.al dhe info.qkk@gmail.com brenda datës 1 shtator 2018.

Rregulloren e plotë të SEE Cinema Network, dokumentat dhe formularin e aplikimit për shkarkim, i gjeni duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

SEE CN – Rregullore – Zhvillim projekti – Film i gjatë

SEE CN – Formular – Zhvillim projekti – Film i gjatë

Proçedura e aplikimit:

 1. Dosja dërgohet me email në QKK  (afati: 1 shtator 2018)
 2. QKK kontrollon dosjen për parregullsi
 3. Dosja u dërgohet me email përfaqësuesve të vendeve anëtare të SEE CN.
 4. Në mbledhjen e 4 tetorit, përfaqësuesit e vendeve anëtare diskutojnë dhe votojnë mbi projektet.
 5. Pas shpalljes së projekteve fituese (1 projekt nga çdo vend anëtar), SEE CN fillon proçedurat për lidhjen e kontratës me producentin e deleguar të projektit.

Për çdo informacion, paqartësi apo ndihmë, ju lutem të më kontaktoni gjatë përgatitjes së dosjes.

Majlinda Tafa

QKK

 

– – –

English Version

The Albanian National Center of Cinematography announces the open call for applications for the 2018 season at SEE Cinema Network.

Application for support may be filed for:

 • Feature film development

at info@qkk.al and info.qkk@gmail.com until September 1, 2018.

For info on the application dossier and the application form, please click below!

SEE CN – Rregullore – Zhvillim projekti – Film i gjatë

SEE CN – Formular – Zhvillim projekti – Film i gjatë

For any information or help, please contact me during the application process.

Majlinda Tafa

ANCC

 

Thirrje për aplikim SEE Cinema Network

Të nderuar producentë!

Ju informojmë se janë hapur thirrjet për aplikim në SEE Cinema Network – sezoni 2017.

 • Projekte kinematografike të metrazhit të gjatë (për zhvillim) që kanë bashkëprodhim me të paktën një nga shtetet e SEE CN.
 • Projekte kinematografike të metrazhit të shkurtër (për prodhim)

Jeni të lutur të paraqsni projektet tuaja pranë QKK-së. Projektet filmike duhet të paraqiten në anglisht sipas rregullores së SEE CN.

Dosja që përmban dokumentat e listuar në rregulloren sipas zhanrit përkatës i dërgohet QKK-së në adresën info@qkk.al dhe info.qkk@gmail.com brenda datës 30 shtator.

Rregulloren e plotë të SEE Cinema Network, dokumentat dhe formularin e aplikimit për shkarkim, i gjeni duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

SEE Cinema Network – Documents

Proçedura e aplikimit:

 1. Dosja e aplikantit dërgohet me email në QKK
 2. QKK kontrollon dosjen për parregullsi
 3. Dosja u dërgohet me email përfaqësuesve të vendeve anëtare të SEE CN.
 4. Në mbledhjen e nëntorit, përfaqësuesit e vendeve anëtare diskutojnë dhe votojnë mbi projektet.
 5. Pas shpalljes së projekteve fituese (1 projekt nga çdo vend anëtar), SEE CN fillon proçedurat për lidhjen e kontratës me producentin e deleguar të projektit.

Për çdo informacion, paqartësi apo ndihmë, ju lutem të më kontaktoni gjatë përgatitjes së dosjes.

Me respekt,

Majlinda Tafa

Marrëdhëniet me Jashtë & Shtypin

QKK

 

English Version

The Albanian National Center of Cinematography announces the open call for applications for the 2017 season at SEE Cinema Network.

Application for support may be filed for:

 • Short film production
 • Feature film development

at info@qkk.al and info.qkk@gmail.com until September 30, 2017.

For any information or help, please contact me during the application process.

Majlinda Tafa

 

 

Open Door by Florenc Papas financohet ne Asamblene e pergjithshmek te SEE Cinema Network

ee57b-14938303_10154669424319476_6254310319138015609_n
92f79-14925698_10154669424309476_4925000485998302666_n

 

 

 

Ne Asamblene e pergjithshmek te SEE Cinema Network, zhvilluar sot ne Selanik, u paraqiten 11 projekte nga 6 vende dhe fituan mbeshtetje per zhvillim 7 projekte, nga te cilat 5 kishin piket maksimale dhe 2 me pike te barabarta.
11 projects from 6 countries were presented at the General Meeting of SEE Cinema Network, held today in Thessaloniki. 7 of them won the support for development, of which 5 had the maximum points and 2 had equal points.
The winning projects are:
1. Open Door by Florenc Papas (Alb-Fyrom-It-Gr)
2. Pig by Dragomir Sholev (Bul-Rom)
3. Res Publika by Andy Papadimitriou (Cyp-Gr)
4. Her Job by Nikos Charalabopoulos (Gr-Ser-Cro-Fr)
5. In the Strange Pursuit of Laura Durand (Vertigo) by Dimitris Bavelas (Gr-Ser-Cro)
6. Fear and Love by Meto Jovanovski & Branko Baletich (Fyrom-MNegro-Ser)
7. Shadows of the Mediterranian by Ivan Jovic (Ser-Gr)

SEE Cinema Network – Thirrje për aplikim!

SEE Cinema Network
Thirrje për aplikim!


– Produksionet shqiptare që kanë projekte filmi artistik të metrazhit të gjatë në zhvillim, dhe kanë siguruar ndërkohë të paktën një bashkëprodhues nga: Greqia, Serbia, Maqedonia, Rumania, Bullgaria ose Qipro, janë të lutur të aplikojnë pranë Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. (info@nationalfilmcenter.gov.al / info.qkk@gmail.com)

– Projektet duhet të kenë, skenar/regji/produksion , shtetas të vendeve anëtare.

– Rregulloren dhe formularët e aplikimit i gjeni në linkun e mëposhtëm
http://qkk.al/see/see-formulare

– Afati i dorëzimit të dosjes 17 tetor 2016.
– Dosja duhet të jetë në gjuhën angleze.

SEE | SOUTH EASTERN EUROPE – Financohet projekti DITA ZE FILL i regjisorit Gentian Koci

 

 

 

In the yearly ‘ SEE Cinema Network’ meeting, which was held in Thessaloniki – Greece in November 12th, 2015 , these projects are the winners: “Daybreak”- Albania, by Genti Koci, “Shakespeare as a street dog” – Bullgaria, “Menopause”- Cyprus, “Sugarkid”- Macedonia, “Is this what you were born for”- Romania, “Domino effect”- Serbia.
Present in the meeting were: Yiannis Illiopoulos – SEE Cinema Network Executive Secretary; Anna Kasimati from Greek Film Center; Elena Christodoulidou -Cyprus; Kozeta Kullakshi, Lediona Kasapi-Albania; Una Domazetoski-Serbia; Alina Salcudeanu-Rumania; Daniela Stankovska – Macedonia; Gergana Dakovska -Bulgaria.

Në takimin e rradhës së SEE Cinema Network, i cili u mbajt më 12 Nëntor 2015 në Selanik, Greqi, rezultojnë fitues këto projekte: “Daybreak”- Shqipëri, (me skenar dhe regji nga Genti Koci), “Shakespeare as a street dog” – Bullgaria, “Menopause”- Qipro, “Sugarkid”- Maqedonia, “Is this what you were born for”- Rumania, “Domino effect”- Serbia.
Të pranishëm në këtë takim ishin: Yiannis Illiopoulos – Drejtor ekzekutiv i SEE Cinema Network; Anna Kasimati Greqia; Elena Christodoulidou -Qipro; Kozeta Kullakshi, Lediona Kasapi-Shqipëria; Una Domazetoski-Serbia; Alina Salcudeanu-Rumania; Daniela Stankovska – Maqedonia; Gergana Dakovska -Bullgaria.
Projekti “Daybreak”- DITA ZE FILL me skenar dhe regji nga Genti Koci është financuar nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë dhe nga EURIMAGES.