FILM FESTIVALS IN ALBANIA

Lista e festivaleve të financuara nga QKK për vitin 2023, të renditura sipas pikëve

IHRFFA – International Human Rights Film Festival Albania

www.ihrffa.net


Balkan Film Food Festival

www.balkan3f.al


AniFestROZAFA

www.anifestrozafa.al


Open Cinema

https://www.facebook.com/opencinema.al


KO:SH FILM FEST

www.filmfreeway.com/korcashortfest


48 hour film festival

https://www.48hourfilm.com/tirana/48hfp


Lista e festivaleve të financuara nga QKK në vitet e kaluara

TIFF – Tirana International Film Festival

www.tiranafilmfest.com


DEA OPEN AIR International Film Festival

www.deafilmfest.al


Balkan Film Market

www.balkanfilmmarket.com